2288024167 6972698172 ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, Κέα morfoniosfilippos@gmail.com
hero image
 
     
     
     
  Α.Ε.Κ.Κ 
ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Λατομείο - Εμπόριο Σχιστόλιθων Πλακών - Μονάδα Ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ  Κέα Κυκλάδες
 
 
 
     
 

 

Η μονάδα ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ  με υπεύθυνο τον Μορφωνιό Φίλιππο βρίσκεται στο νησί της Κέας στις Κυκλάδες. Πέρα από το οικογενειακό λατομείο που διαθέτει η επιχείρηση έχει εισέλθει δυναμικά και στον κλάδο της ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων, εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Η εταιρεία διαθέτει την κατάλληλη άδεια για να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας όλων των τύπων αδρανών αποβλήτων. Όλα εκείνα τα απόβλητα τα οποία προκύπτουν από την ολική ή μερική κατεφάφιση κτιρίων, κατα την κατασκευή κτιρίων και άλλων κατασκευών, από εκσκαφές,  από ισοπεδώσεις, από θεμελιώσεις , από εκχερσώσεις εκτάσεων, από την οδοποιϊα και από την συντήρηση οδών.

 

 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
  Με συνέπεια και επαγγελματισμό

Προσφέρουμε ολοκληρωμένα πακέτα ανακύκλωσης αδρανών υλικών εξυπηρετώντας άμεσα την Κέα, όλες τις Κυκλάδες και την Αττική. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε άρτιες υπηρεσίες με άμεση εξυπηρέτηση πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον. Για αυτό και διαθέτουμε:

 
     
 
  Εξειδικευμένο Προσωπικό
  Τεχνογνωσία
  Σύγχρονες Εγκαταστάσεις
  Κατάλληλες Εγκαταστάσεις
  Σύγχρονο Στόλο Μηχανημάτων
 
     
  Η μονάδα ανακύκλωσης για απόβλητα εκσκαφών κατασκευών κατεδαφίσεων Φίλιππος Μορφωνιός λειτουργεί ως κέντρο συλλογής και επεξεργασίας υλικών. Τα υλικά που συλλέγονται μπορούν να υποβληθούν σε διάφορες διαδικασίες επεξεργασίας, όπως θραύση και κατανομή σε διάφορες κατηγορίες. Τα ανακυκλωμένα υλικά μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή νέων δομικών κατασκευών, δρόμων και άλλων υποδομών..   
     
     
     
 
 
 

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Ο βασικός στόχος της μονάδας ανακύκλωσης για απόβλητα εκσκαφών κατασκευών κατεδαφίσεων , του Φίλιππου Μορφωνιού, είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος.
 
 
 
s
 
 
 
 
ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ

 
 
 
 
 
 
 
  Χώματα
  Χαλίκια
  Κομμάτια Σκυροδέματος
  Στοιχεία Σκυροδέματος
  Επιχρίσματα
  Πλίνθους (τούβλα)
  Πλάκες Επιστρώσεων
 
  Γύψο
  Άμμο
  Λαξευμένες Πέτρες
  Θρύμματα Ειδών Υγιεινής
  Ξύλο
  Πλαστικό
  Χαρτί
 
  Γυαλί
  Μέταλλα
  Καλώδια
  Χρώματα
  Βερνίκια
  Στοιχεία Επικαλύψεων Προσόψεων
  Κόλλες
 
  Χώματα Εκσκαφών
  Άμμο
  Χαλίκι
  Άργιλος
  Πέτρες
  Υλικά Οδοστρώματος
  Υλικά Οδοποιίας
 
 
 
 
     
     
     
 
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Επικοινωνήστε με την μονάδα ανακύκλωσης για απόβλητα εκσκαφών κατασκευών κατεδαφίσεων ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες.
Εξυπηρετούμε το νησί της Κέας (Τζια), και όπου μας ζητηθεί σε Κυκλάδες και Αττική