2288024167 6972698172 ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, Κέα morfoniosfilippos@gmail.com