2288024167 6972698172 ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, Κέα morfoniosfilippos@gmail.com
hero image
 
     
     
     
  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Λατομείο - Εμπόριο Σχιστόλιθων Πλακών - Μονάδα Ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ Κέα Κυκλάδες
 
 
 
     
   

Η εταιρεία μας ασχολείται με τη λειτουργία ενός λατομείου και μιας μονάδας ανακύκλωσης για απόβλητα εκσκαφών κατασκευών κατεδαφίσεων. Από την αρχή της λειτουργίας μας, έχουμε αφιερώσει την προσοχή μας στη βιώσιμη και υπεύθυνη διαχείριση των πόρων και των αποβλήτων.

Το λατομείο μας βρίσκεται σε μια περιοχή με πλούσιους φυσικούς πόρους και στοχεύουμε στην αποτελεσματική εκμετάλλευση τους με τον πλέον βιώσιμο τρόπο. Συγκεκριμένα, η λειτουργία μας συμβάλλει στη μείωση της ανάγκης για νέα εξόρυξη πόρων, καθώς επεξεργαζόμαστε αδρανή υλικά και τα αξιοποιούμε εκ νέου.

Επιπλέον, η μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών μας στοχεύει στο να δώσει δεύτερη ζωή σε αυτά τα υλικά. Μέσω της επεξεργασίας και της ανακύκλωσης, μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητα αποβλήτων που καταλήγουν στα χωματερές και να μειώσουμε το κόστος της παραγωγής νέων υλικών.

 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
  Εμπειρία & Επαγγελματισμός

Η εταιρεία μας διαθέτει αξιοπιστία και την κατάλληλη εμπειρία για τη λειτουργία του λατομείου και της μονάδας ανακύκλωσης αδρανών υλικών. Ο στόχος μας είναι να παρέχουμε πάντα την υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών και προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα διατηρούμε ένα ισχυρό φιλικό προς το περιβάλλον προφίλ.

Η εξειδικευμένη τεχνογνωσία μας και η εμπειρία μας στη λειτουργία του λατομείου μας διασφαλίζουν ότι παρέχουμε τα πιο αποτελεσματικά και αειφόρα μέσα εκμετάλλευσης των αδρανών υλικών. Επιπλέον, η μονάδα ανακύκλωσης μας εξασφαλίζει ότι ανακυκλώνουμε τα υλικά που δεν χρειάζονται πλέον, με την επαναχρησιμοποίησή τους για άλλες εφαρμογές στη βιομηχανία και στην κατασκευαστική βιομηχανία.

Επιπλέον, η εταιρεία μας είναι απολύτως δεσμευμένη στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων μας, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος και της κοινότητας. 

 
     
     
     
     
     
     
 
 
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

Επικοινωνήστε με την εταιρεία ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΟΡΦΩΝΙΟΣ για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες.

Εξυπηρετούμε με τις υπηρεσίες μας το νησί της Κέας (Τζια), και όπου μας ζητηθεί σε Κυκλάδες και Αττική.